Ekologiczne rolnictwo – cele, założenia, zasady

przez | 3 sierpnia 2022
Rolnictwo ekologiczne to strategia gospodarzenia minimalizująca zależność od nakładów zewnętrznych poprzez stymulowanie biologicznych mechanizmów produkcyjnych w obrębie gospodarstwa. Rolnictwo ekologiczne ogranicza radykalnie używanie preparatów wytworzonych względnie przetworzonych chemicznie, nawet jeśli są to analogi substancji występujących w naturze.

styl

Autor: Reynaers Polska
Źródło: Reynaers Polska
fitness club

Autor: Skagerak Denmark
Źródło: Skagerak Denmark
Założeniem tego systemu jest naśladowanie procesów następujących w przyrodniczych ekosystemach – tak jeżeli chodzi o aspekt jakościowy (rodzaj wprowadzanych do obiegu substratów), jak również ilościowy (poziom intensywności). Nie ma uniwersalnie obowiązującej definicji rolnictwa ekologicznego, system ów od początku (ok.1970) samodefiniuje się poprzez wyznaczniki, zatem dozwolone środki jak też metody produkcji.
Szczegółowe kryteria produkcyjne służą realizacji trzech głównych celów rolnictwa ekologicznego, będą to: zachowanie dużego poziomu próchnicy warunkującej urodzajność gleby, utrzymanie stabilności biologicznej w otoczeniu produkcji dzięki pielęgnowaniu bio-rozmaitości, samowystarczalność paszowo-nawozowa, czyli dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez równoważenie produkcji roślinnej a także zwierzęcej. W ekologicznym rolnictwie, w samoregulujących się ciągach naturalnych powstają płody rolne o dużej jakości biologicznej, współmiernej z jakością surowców pochodzących z naturalnych ekosystemów.
Integralną częścią kryteriów produkcji agrarnej jest konwersja na strategię ekologiczną, czyli wymagany okres stosowania wyznaczników w gospodarstwie przed przyznaniem eko-rolniczego statusu po raz pierwszy. Okres konwersji trwa z reguły dwa lata i ma przyczynić się do rozkładu pozostałości użytkowanych uprzednio środków agrochemicznych jak też służyć osiąganiu równowagi ekologicznej .

Jeśli masz zamiar poznać ten temat dokładniej i chcesz przeanalizować zagadnienie pod innym kątem, to więcej znajdziesz w linku (http://artimbo.pl/kratki-drewniane,g20.html) wpisu, który jest tutaj.

Wyznaczniki rolnictwa ekologicznego to nie tylko wymogi tyczące się uprawy roślinek jak też chowu zwierzaków, system obejmuje także przetwórstwo surowców eko-rolniczych jak też zasady znakowania towarów przeznaczonych do obrotu.

W rolnictwie ekologicznym przydać się może także opryskiwacz plecakowy, jakim rozpylać będziemy naturalne środki ochrony roślin. W uprawie roślin nadrzędne znaczenie będzie mieć odpowiednio zaplanowany płodozmian o paroletniej rotacji, z uczestnictwem roślinek motylkowatych.