Gdzie bywają konieczne pomiary tensometryczne?

przez | 11 września 2021
Badania tensometryczne są jednym ze metod badania odkształceń w detalach budowy. Tensometrami jest możliwość określać stałe sprężyste tworzyw, wyznaczać komponenty stanu deformacji i sporych zakresów złączonych z nimi, takich jak: napięcia, siły, momenty, ciśnienia.

Pomiary tensometrem mają bardzo szerokie zastosowanie przy analizie stanu naprężenia w wycinkach maszyn, pojazdach, szkieletach budowlanych.

Dzięki pomiarom tensometrycznym jest możliwość ustalić, czy zrealizowana budowa (klej do regipsów) odpowiada instalacjom planistycznym pod kątem indeksów wytrzymałościowych, czy jest pewna i trwała. Na etapie konstrukcji projektu można wyeliminować słabe pozycje i zmodyfikować strukturę przed zainicjowaniem wytwórczości. Dzięki pomiarom tensometrycznym, można wzmocnić, jak też zoptymalizować pod względem masy, bez pogarszania indeksów wytrzymałościowych. Zezwala to producentowi na przyrządzanie stosownej formy, niezawodnego i konkurencyjnego produktu.

Analiza MES pozwala na całościowe sprawdzenie solidności, sztywności, oraz optymalizację masy i geometrii detali struktury, poczynając więźba prefabrykowana wiazar system prostych ram elementów maszyn, kończąc na szkieletach skrzyń pojazdów szynowych, autokarów, tramwajów.
Analiza MES wspomagana komputerowo, umożliwia szybkie i względnie dokładne osiągnięcie rezultatów, jakich otrzymanie sposobem szczegółowych określeń jest wprost nierealne, biorąc pod uwagę kompleksowość sprawdzanych ram.

Do uzyskiwania analiz MES użytkowane jest specjalistyczne oprogramowanie, bazujące na procedurach symulacji komputerowej. Procedury owe są obecnie najbardziej skutecznym urządzeniem wspierającym tok planowania, diagnozy i weryfikacji szkieletów inżynierskich, zjawisk, również dociekań naukowych. Pozwalają one na umiejscowienie położeń niebezpiecznych w konstrukcji, połączonych z koncentracją odkształceń mogącą przyczynić się do zniszczenia, wyznaczenie rozkładu, także pułapu naprężeń i deformacji w konstrukcji. Analiza MES to również obliczenie wartości sił reakcji, oraz poziomu temperatury w konstrukcji i połączonych z nią naprężeń cieplnych.