Przyrządy dźwignicowe – czy wiesz, jakich urządzeń potrzebujesz do budowy domu?

przez | 6 maja 2022
Przy przemieszczaniu, tak w pionie, jak także w poziomie, ciężarów o masie rzędu paruset kilogramów bądź nawet paru ton, zastosowanie znajdują przeróżne urządzenia dźwignicowe. Wciągarki elektryczne jak też wciągniki spotykamy między innymi w obiektach tj. magazyny albo hale fabryczne. Jeśli idzie o asortyment aparatów dźwignicowych, dla potrzeb niniejszego tekstu określenia wciągarka oraz wciągnik wykorzystujemy zamiennie, jednakowo jak w języku potocznym. W profesjonalnym nazewnictwie maszynowym wciągarka różni się od wciągnika użyciem ramy, jaka stanowi bazę dla konstrukcji nośnej. Wciągnik jest jednorodnym mechanizmem, wymagającym jednak użycia wózka jezdnego poruszającego się w obrębie konstrukcji.Do najprostszych aparatów dźwignicowych zaliczamy wciągniki ręczne, linowe albo łańcuchowe.

drabina

Autor: haru__q
Źródło: http://www.flickr.com

Pierwsze , zatem łańcuchowe wciągniki, są zdecydowanie w największym stopniu odporne: przeznaczono je do przewozu (zależnie od modelu) ładunków od 500 kg do 10 ton, na wys. maksymalnie 3 metrów . Ręczne wciągniki łańcuchowe dostępne są na ogół w zestawach z wózkami jezdnymi, przesuwającymi się po torze transportowym, zatem poprzeczce regału magazynowego. Co istotne, w razie wciągników o załadunku od 1 tony , systemy takie podlegają obligatoryjnej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz rygorystycznym cyklicznym kontrolom. Wciągniki manualne linowe, dla odmiany, umożliwiają przemieszczenie trochę lżejszych ciężarów na odległości z przedziału 10-40 m, zarówno w pionie, jak też w poziomie.

Wciągarki elektryczne, zwane zamiennie wciągnikami elektrycznymi, są wszechstronnymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi do transportu ładunków w pionie. Stosuje się je w przypadku eksploatacji torów jezdnych jak też wciągarek bramowych, tak w zadaszonych halach, jak także na otwartej przestrzeni, na przykład na placach budowy (zerknij tutaj). Dowodem na solidność wciągarek elektrycznych są dopuszczalne zakresy temperatury eksploatacji na przestrzeniach otwartych a także wysoki próg optymalnej wilgotności powietrza. Sporym uproszczeniem w obsłudze większości modeli wciągników elektrycznych jest możliwość zdalnego kierowania pracą urządzenia.

Drabina ewakuacyjna, drabina kdrabina (sprawdź: drabina aluminiowa): mają użycie do różnych budowli, centrów logistycznych bądź innych konstrukcji.