Przyrządy dźwignicowe – czy wiesz, jakich urządzeń potrzebujesz do budowy domu?

przez | 4 września 2021
Przy przemieszczaniu, tak w pionie, jak także w poziomie, ciężarów o masie rzędu paruset kilogramów bądź nawet paru ton, zastosowanie znajdują przeróżne urządzenia dźwignicowe. Wciągarki elektryczne jak też wciągniki spotykamy między innymi w obiektach tj. magazyny albo hale fabryczne. Jeśli idzie o asortyment aparatów dźwignicowych, dla potrzeb niniejszego tekstu określenia wciągarka oraz wciągnik wykorzystujemy zamiennie, jednakowo jak w języku potocznym. W profesjonalnym nazewnictwie maszynowym wciągarka różni się od wciągnika użyciem ramy, jaka stanowi bazę dla konstrukcji nośnej. Wciągnik jest jednorodnym mechanizmem, wymagającym jednak użycia wózka jezdnego poruszającego się w obrębie konstrukcji.Do najprostszych aparatów dźwignicowych zaliczamy wciągniki ręczne, linowe albo łańcuchowe.

drabina

Autor: haru__q
Źródło: http://www.flickr.com

Pierwsze , zatem łańcuchowe wciągniki, są zdecydowanie w największym stopniu odporne: przeznaczono je do przewozu (zależnie od modelu) ładunków od 500 kg do 10 ton, na wys. maksymalnie 3 metrów . Ręczne wciągniki łańcuchowe dostępne są na ogół w zestawach z wózkami jezdnymi, przesuwającymi się po torze transportowym, zatem poprzeczce regału magazynowego. Co istotne, w razie wciągników o załadunku od 1 tony , systemy takie podlegają obligatoryjnej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz rygorystycznym cyklicznym kontrolom.

Zainteresowała Cię omawiana kwestia? Kliknij zatem ten link oraz zobacz więcej na stronie. Zamieszczone tam materiały też Cię niezwykle zaintrygują.

Wciągniki manualne linowe, dla odmiany, umożliwiają przemieszczenie trochę lżejszych ciężarów na odległości z przedziału 10-40 m, zarówno w pionie, jak też w poziomie.

Wciągarki elektryczne, zwane zamiennie wciągnikami elektrycznymi, są wszechstronnymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi do transportu ładunków w pionie. Stosuje się je w przypadku eksploatacji torów jezdnych jak też wciągarek bramowych, tak w zadaszonych halach, jak także na otwartej przestrzeni, na przykład na placach budowy (zerknij tutaj). Dowodem na solidność wciągarek elektrycznych są dopuszczalne zakresy temperatury eksploatacji na przestrzeniach otwartych a także wysoki próg optymalnej wilgotności powietrza. Sporym uproszczeniem w obsłudze większości modeli wciągników elektrycznych jest możliwość zdalnego kierowania pracą urządzenia.

Drabina ewakuacyjna, drabina kdrabina (sprawdź: drabina aluminiowa): mają użycie do różnych budowli, centrów logistycznych bądź innych konstrukcji.