Spoiwa budowlane: używane teraz typy

przez | 10 lipca 2021
Wznoszenie jakichkolwiek budynków oraz budowa dróg nie jest możliwa bez użycia właściwych spoiw. Nieraz także konieczne jest na etapie prac przygotowawczych do budowy wzmocnienie bądź zagęszczenie gruntu.Budowa domu oznacza konieczność zrobienia w pierwszej kolejności fundamentów domu. Następnie niekiedy wychodzi na jaw, że grunt, na którym ma stanąć dom jest zbyt mało nośny.

plac budowy

Autor: MGProjekt Pracownia Architektoniczna
Źródło: http://www.flickr.com
W takiej sytuacji koniecznie trzeba będzie wykonać wzmacnianie podłoża (wzmacnianie podłoża) lub zagęszczenie gruntu. Wspomniane zagęszczenie gruntu przeprowadza się, używając do tego profesjonalne urządzenia wykonywany jest dom będzie w stanie utrzymać jego ciężar (więcej o zagęszczaniu gruntu). W momencie, gdy wszystkie prace przy wzmacnianiu gruntu zostaną wykonane, można zacząć zalewanie fundamentów. Do zrobienia nie tylko fundamentów niezbędne będą spoiwa budowlane.

Jeśli chcesz zdobyć więcej wiadomości na opisywany temat, to odnajdziesz je na pewno po przejściu do źródła (http://www.roletomat.pl/info/strony-lokalne/) – tam są one niezwykle fascynujące.

Wykorzystywane na budowie spoiwa budowlane są niezbędne do przygotowania używanego na budowie betonu oraz innych zapraw.

Wśród spoiw wykorzystywanych w budownictwie wyróżnia się spoiwa hydrauliczne i powietrzne. Oba te rodzaje to spoiwa o charakterze mineralnym. Do najbardziej popularnych spoiw używanych w budownictwie zaliczane są spoiwa gipsowe, wapienne i cementowe. W charakterze spoiwa może zostać wykorzystana także glina. Do spoiw powietrznych należą spoiwa gipsowe oraz palone wapno budowlane. Nazwę tym spoiwom nadał proces ich twardnienia, który zachodzi wyłącznie na powietrzu. Z kolei proces twardnienia spoiw o charakterze hydraulicznym może zachodzić równie dobrze na powietrzu, jak i w wodzie. Jako pierwsze spoiwa człowiek użył spoiwa powietrzne. Były one znane i stosowane już w czasach starożytnych.

Bez względu na to, jaki rodzaj spoiwa zastosujemy zawsze dodawana jest do niego woda. To ona sprawia, że użyty materiał w czasie wysychania twardnieje. Świetnie znanym spoiwem o charakterze hydraulicznym jest cement. Gdyby nie spoiwa wykorzystywane przez budownictwo budowa (zobacz również zabezpieczenie terenu budowlanego) żadnego budynku nie mogłaby się odbyć. Mimo bardzo dużego rozwoju techniki i nauki do tej pory nie udało się opracować innych materiałów, dzięki którym można by ze sobą łączyć cegłę lub pustaki. Należy spodziewać się, że jeszcze przez naprawdę długi czas to spoiwa budowlane (spoiwex.pl/produkty.html) stosowane będą powszechnie.