Czym jest wycena firmy i jakie są zasady jej przygotowania? – podstawowe informacje

przez | 17 grudnia 2021
Czym jest wycena firmy? Do czego służy? Z pewnością spotkaliście takie określenie. Mianowicie definicja wyceny przedsiębiorstwa oznacza ustalenie wyceny firmy w rozliczeniu na jednostki finansowe. Stosuje się ją najczęściej podczas sprzedaży firmy lub w przypadku udziałów. Istota owej wyceny pomaga sumiennie przedstawić fakty dotyczące kondycji biznesu, tym samym pomaga oszacować atrakcyjniejsze warunki transakcji. Nierzadko też okoliczność ubiegania się o kredyt na firmę, wymusza dokonanie wyceny firmy.

kalkulator

Źródło: www.morguefile.com
Żeby zrealizować odpowiednio wycenę stosuje się kilka metod, jakie współgrają ze sobą i odzwierciedlają autentyczną sytuację mającą miejsce w firmie. Jedna z tych metod to metoda majątkowa. Wykazuje części materialne, wspólnie z obciążeniami firmy, które częściowo opłacają majątek przedsiębiorstwa. Do rozpowszechnionych znanych metod majątkowych zaliczyć można likwidacyjną, odtworzeniową oraz skorygowane aktywa netto. Jednakże ten sposób nie uwzględnia prawdziwej wartości, gdyż zaniża wycenę nadal działającej firmy. Niebrane są tu pod uwagę wartości umów czy też specjalizacji zatrudnionych .

Inną metodą jest między innymi optymalna ocena stanu firmy. Opiera się na domniemaniu ile spółka może w stanie dostarczyć dochodu ze swej aktywności na dzień obecny. Prognozę zysku definiuje się na około 5 lat i więcej w procentach. Daje to możliwość zaprezentowania przedsiębiorstwa, jako całości, która wygeneruje konkretny przychód. Następną metodą do oceny jest metoda porównawcza. To porównanie firmy na podstawie jej działalności z już będącymi firmami w tej samej branży. Wyceny zazwyczaj wywodzą się z innych transakcji sprzedaży spółki lub z udziałów, gdzie opublikowano cenę nabywania konkretnej spółki.

Jeżeli zaciekawił Cię niniejszy artykuł, to sprawdź szczegóły (http://www.belbazaar.pl/krzesla/558-krzeslo-debowe-alexis-belbazaar.html), które także są na ten temat. Zawsze dobrze jest znać więcej szczegółów.

Wadą tej metody jest trudność w porównaniu dwóch z pozoru podobnych branżowo spółek, bowiem rynek handlu w naszym państwie jest jeszcze słabo rozwinięty i dlatego ten system pozostaje mało efektywny.

Przestawiane sposoby mają swoje minusy i nie określają w całości formy przedsiębiorstwa. Toteż ważne jest żeby zastosować mieszane metody tak, by wycena opierała się na faktycznych możliwościach firmy . Trzeba również wspomnieć o właścicielu firmy, który niekiedy w swoim mniemaniu zawyża wycenę spółki, co niekoniecznie ułatwia ocenę.