Czym są wentylatory promieniowe i jakie są ich wersje?

przez | 15 stycznia 2022
Wentylator promieniowy, to główny typ wentylatorów wykorzystywany w przemyśle. Cechują się one zróżnicowaniem ze względu na stosowanie ich w zupełnie różnych otoczeniach.
W zależności od konkretnych parametrów technologicznych wyróżniających takie wentylatory, występują urządzenia stosowane w strefach zagrożonych wybuchem czy też w środowisku agresywnym.

wilgoć

Autor: OSRAM

Aby dokładniej sprawdzić, w jaki sposób poszczególne parametry wpływają na możliwość wykorzystywania tego typu urządzeń jak wentylatory promieniowe w konkretnym środowisku, warto jest rozpocząć od omówienia tych wyróżników. Tego typu wentylatory różnią się od siebie przez wzgląd na parę cech, którym należałoby przyjrzeć się bardziej szczegółowo, zanim będziemy ruszać temat ich zastosowania. Głównym parametrem, na podstawie którego musimy rozróżnić rodzaje wentylatorów promieniowych jest tzw.

Zajmujący artykuł? Jeśli tak uważasz, to tak samo wciągające kwestie znajdziesz również we wpisie (https://mcwenergia.com.pl/), który jest tu.

całkowite spiętrzenie powietrza tłoczonego w tego typu urządzeniu. Wyraża się je w jednostkach ciśnienia powietrza, czyli Pascalach.

Ze względu na wymieniony powód, moglibyśmy odróżnić: radiatory niskociśnieniowe, wentylatory średniociśnieniowe czy też wentylatory wysokociśnieniowe. Zakres spiętrzenia całkowitego powietrza równa się odpowiednio mniej niż 1000 Pa, w zakresie 1500 a 3000 Pa i pomiędzy 4000 a 10000 Pa. zastosowanie poszczególnych wariantów wentylatorów promieniowych nade wszystko jest zależne od tego, jakie jest dane zanieczyszczenie powietrza, które może być przez nie tłoczone.

Te zawierające mniejszy zakres spiętrzenia, mogą być stosowane wyłącznie do czystego powietrza, natomiast im większe ciśnienie, tym może być również większy poziom zanieczyszczenia tego powietrza. Należałoby także wspomnieć, że wentylatory promieniowe niskociśnieniowe używane są do suszenia powietrza, klimatyzacji czy też instalacji wentylacyjnych.