Jak należy zabezpieczyć plac budowy?

przez | 10 marca 2022
Rozpoczynając budowę domku, musisz wiedzieć, jak powinno się zorganizować i zabezpieczyć teren budowy. To nadzwyczaj istotne, aby uniknąć niebezpieczeństw grożących realizatorom, sąsiadom czy też maluchom.

Nadzór nad organizacją oraz ochroną placu budowy są to zadania kierownika budowy, jaki przyjmuje na siebie zadania inwestora w czasie budowy. Pierwszym krokiem zaczynającym budowę są tzw. roboty przygotowawcze. Współpracują z sobą podczas nich wszelcy uczestnicy budowlanego procesu, a więc inwestor, projektant, inspektor nadzoru i kierownik budowy. W ich zakres wchodzi rozplanowanie domku na działce, zrealizowanie niwelacji terenu, zrealizowanie przyłączy do sieci technicznych sieci na potrzeby budowy, a również zagospodarowanie obszaru konstrukcji razem z budową tymczasowych obiektów.
samchód marki Chevrolet

Autor: Gib Goodrich
Źródło: http://www.flickr.com

Ochroną terenu budowy powinniśmy się zająć jeszcze przed rozpoczęciem wszelkich budowlanych robót. Najważniejsze jest ogrodzenie budowy ochraniające przed możliwością wejścia nieupoważnionych osób. Ogrodzenie takie musi wynosić minimum 1,5 metra. Trzeba pamiętać o tym, że sposób wykonania ogrodzenia nie może stwarzać żadnego zagrożenia dla ludzi. W razie jeśli budowa(zobacz daewoo części) ogrodzenia jest nierealna, brzegi placu budowy muszą być oznakowane za pomocą tabliczek ostrzegawczych, a w razie konieczności powinien być zapewniony notoryczny dozór.

Ogrodzony teren musi mieć taką nawierzchnię, ażeby realne było składowanie wszystkich materiałów niezbytecznych do budowy budynku oraz odpadów z budowy. Zawsze muszą one zostać zabezpieczone, tak aby ograniczyć niebezpieczeństwo ich rozrzutu jak też pylenia.