W jaki sposób powinno się zabezpieczyć plac budowy?

przez | 13 sierpnia 2022
Zaczynając stawianie domku, powinieneś mieć pojęcie, w jaki sposób trzeba ochronić jak też zorganizować teren budowy. Jest to niesłychanie ważne, ażeby ustrzec się niebezpieczeństwa grożącego wykonawcom czy też sąsiadom.

Uchwyt do szkła
Budowa powinna spełniać wymogi BHP. Nadzór nad budową to zadanie kierownika budowy, który przejmuje podczas budowy obowiązki inwestora. Początkowym etapem inaugurującym budowę są tak zwane przygotowawcze roboty. Kooperują z sobą w czasie tych prac wszelcy uczestnicy procesu budowlanego, zatem inwestor, konstruktor i inspektor nadzoru inwestorskiego. W ich obszar wchodzi rozplanowanie domku na działce, przeprowadzenie tak zwanej niwelacji parceli, realizacja wszelkich przyłączy , a również zagospodarowanie obszaru budowy razem z budową rozmaitych tymczasowych obiektów.
Zabezpieczaniem terenu budowy powinniśmy zająć się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Najistotniejsze będzie ogrodzenie placu zabezpieczające przed wkroczeniem osób nieupoważnionych.

Gdy będziesz zdania, że omawiany w tym serwisie wpis jest wartościowy, kliknij tu, a znajdziesz więcej centrum budowlane podobnych tekstów!

Ogrodzenie budowy musi wynosić przynajmniej półtora metra. Trzeba mieć na uwadze, że metoda wykonania płotu nie może stwarzać niebezpieczeństwa dla osób postronnych. W przypadku jeśli konstrukcja płotu będzie nierealna, granice placu budowy muszą być oznakowane przy pomocy ostrzegawczych tablic, a w razie niezbędności musi być zagwarantowany ciągły nadzór. Teren zagrodzony musi mieć taką nawierzchnię, aby było możliwe składowanie na nim wszystkich materiałów koniecznych do budowy domku oraz odpadów z budowy. Muszą one być zabezpieczone, ażeby obniżyć ich rozrzut.

Wszelkiego typu budowlane roboty mogą zostać przeprowadzane tylko na terenie, który obejmuje pozwolenie na budowę, z tej przyczyny ogrodzenie placu, a również toalety nie powinny stać poza brzegami parceli.