Zagęszczanie gruntów metodami mechanicznymi

przez | 8 lipca 2021

Najmniej skomplikowanym i zarazem najtańszym rozwiązaniem zagęszczania gruntów jest ich mechaniczne zagęszczenie. Tenże rodzaj wzmacniania gruntów zapewnia niezłe efekty w gruntach spoistych.

Mało trwałe efekty daje, jeżeli chodzi o grunta sypkie. Do utwardzania gruntów używa się urządzeń o działaniu: ubijającym (dla przykładu płyty wolnospadowe, ubijaki mechaniczne), ugniatającym (przykładowo walce gładkie, okołkowane, ogumione samojezdne lub też przyczepne o rozmaitych masach), wibrującym (na przykład walce wibracyjne, płyty). Dla wzmacniania gruntów zwartych rekomenduje się używanie bardzo ciężkich walców o działaniu statycznym. Wałkowanie winno odbywać się przy wilgotności podłoża zbliżonej do optymalnej, sukcesywnymi warstwami. Zachęcamy do poczytania – badanie geotechniczne gruntu – serwis profesjonalnej firmy.

Najlepiej ubija się grunty gliniasto – piaszczyste, trudniej z kolei gliniaste. Podczas zagęszczania podłoży sypkich najodpowiedniejsze efekty daje stosowanie walców wibrujących. Wzmacniany grunt musi mieć nawilżenie optymalne. Jeśli jest nazbyt suchy to potrzeba go zwilżyć a kiedy jest za bardzo wilgotny, wówczas osuszyć grunt. Gęstnienie podkładów sypkich i mających uziarnienie drobne i równoziarniste nie powinno być przeprowadzane, albowiem nie daje spodziewanych wyników z powodu mizernego klinowania się ziaren.

Maszyny służące do zagęszczania gruntu to: walce przyczepne i samojezdne. W zależności od aktywności walce można podzielić na: statyczne, udarowe, wibrujące, natomiast walce samojezdne i przyczepne występują w rodzajach: statyczne gładkie, statyczne okołkowane i specjalne, udarowe, wibracyjne, kołowe z ogumieniem. Jeśli idzie o walce statyczne gładkie, należyte rezultaty osiąga się dla podkładów mało zwięzłych. Natomiast walce okołkowane – one jednakowo jak walce wielokołkowe, dobrze ubijają podłoża luźne i gruboziarniste.

Jeżeli masz ochotę pogłębić zagadnienie, to zapraszamy Cię do tekstu, który opracowaliśmy pod tym linkiem. Tam stale zamieszczana jest bieżąca publikacja.

Walce ogumione są coraz częściej użytkowane do gęstnienia wszelakich podkładów, z odstępstwem piachów równouziarnionych. Zobacz także – sondowanie cptu – link do portalu lidera w dziedzinie badań gruntów i sondowań.

Walce wibrujące stosuje się do wzmacniania gruntów każdego rodzaju, głównie gruntów o sporym kącie tarcia wewnętrznego, których nie możemy zagęścić innymi maszynami.

Są w tym miejscu niezwykle atrakcyjne wiadomości, jednak kliknij bez wahania ten link, gdyż to naprawdę unikalna strona (https://www.metal-plast.pl/) – ona także Cię zainteresuje.

Ubijarki jak też ubijaki, to też machiny przeznaczone do gęstnienia podłoża. Z uwagi na typ napędu można podzielić je na: pneumatyczne, elektryczne oraz spalinowe.