Przydomowa oczyszczalnia ścieków – czy warto ją zainstalować? Zobacz koniecznie!

przez | 9 lipca 2021
Nie wszyscy posiadacze domków jednorodzinnych mają taką możliwość, iż ich gospodarstwa domowe są przyłączone do sieci kanalizacyjnej. W domach tych pojawia się więc problem co zrobić ze ściekami. Znacznie częściej zamiast szamb właściciele posesji bez przyłącza kanalizacyjnego biorą pod uwagę budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Stawiając dom na terenie, który nie ma

budowa domu

Autor: Fiona MacGinty-O’Neill
Źródło: http://www.flickr.com

podłączenia do kanalizacji można podjąć decyzję na wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Tego typu przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet. Instalując przydomowe oczyszczalnie ścieków z pewnością poniesiemy mniejsze koszty niż budując kanalizację, sprawdź: . Oczywiście koszt wybudowania szamba (ajpszamba.pl) będzie dużo niższy aniżeli koszt instalacji oczyszczalni, jednak na korzyść przydomowej oczyszczalni przemawiają dużo niższe koszty eksploatacji. Szambo trzeba cyklicznie wywozić, a żadna firma, które proponuje tego rodzaju opcje nie zrobi w końcu tego bez pieniędzy. Takie oczyszczalnie ścieków nie są groźne dla środowiska naturalnego, co także jest jedną z ich zalet. Niezastąpioną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków będzie osadnik gnilny. Stoowany obecnie osadnik sito obrotowe gnilny to element wstępnego oczyszczania ścieków, zobacz: . Musi się on więc znaleźć w każdej oczyszczalni, bez względu na to, czy jest to oczyszczalnia przydomowa, albo też oczyszczalnia komunalna. Mówiąc o zaletach przydomowych oczyszczalni ścieków nie wspomniano jeszcze o jednym. Można je wybudować także na gliniastych działkach, działkach o bardzo małej powierzchni oraz na takich, gdzie poziom wód gruntowych będzie bardzo wysoki.

Ponadto, ścieki w tego typu oczyszczalni są oczyszczane niezwykle dokładnie, na tyle dobrze, iż po zakończeniu procesu oczyszczania będą odprowadzane do ziem gruntowych. Wśród tak specjalistycznych oczyszczalni ścieków możemy wyróżnić kilka gatunków. Będą pośród nich oczyszczalnie roślinne, biologiczne i z drenażem. Nie wszystkie spośród nich możemy zainstalować na każdej działce. Lecz na temat tego, jaką oczyszczalnię uwzględnimy na swej działce powinien nas zawiadomić reprezentant firmy, której powierzymy budowę. Budowa oczyszczalni przydomowej jest kosztowna, ale może będzie można uzyskać jej dofinansowanie.