Podstawowe wiadomości odnośnie zastosowania zbiorników ciśnieniowych oraz zbiorników na wodę

przez | 9 lipca 2021
Zbiorniki na wodę oraz zbiorniki ciśnieniowe mają wiele zastosowań. Wytwarzane są zazwyczaj ze stali ocynkowanej bądź takiej, która w środku zabezpieczona jest przed powstawaniem rdzy. Co jeszcze należy o nich wiedzieć?

Zbiorniki ciśnieniowe stosowane są w rozmaitych branżach. Najczęściej jest to chłodnictwo i przemysł związany z ciepłownictwem. Przechowywane są w nich zazwyczaj ciecze, takie jak woda, ale również powietrze, gazy nie mające palnych właściwości, glikol, amoniak, a także kondensat. Zbiorniki ciśnieniowe mogą również służyć do przechowywania substancji niebezpiecznych, w tym takich, które mają właściwości trujące, żrące bądź są łatwopalne (polecane zbiorniki ciśnieniowe PPRI Żegrze). Zastosowanie tego rodzaju zbiorników jest mocno powiązane z tym, do czego są przeznaczone, dlatego ich produkcja musi być dostosowana do wymagań klienta.

zbiorniki ciśnieniowe

Autor: PPRI-ŻEGRZE
Źródło: http://zbiornikicisnieniowe.pl/

Temperatura, jakiej może być poddany tego typu zbiornik, sięga nawet 150 stopni. A zatem istotne jest określenie parametrów, oddziałujących na zbiorniki. Zbiornik zazwyczaj ma cylindryczny kształt. Firmy zaopatrujące w takie sprzęty, na potrzeby danego klienta oferują właściwy projekt, jaki po etapie montażu powinien być zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, jako odpowiadający warunkom użytkowania i zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Urządzenie podlega tego typu odbiorom, gdy mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r., w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Zbiorniki na wodę różnią się między sobą, a zależności od ich zastosowania. Występują różne ich pojemności, aby zapewnić wybór oraz wykorzystanie odpowiednich parametrów, dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta (zbiorniki o różnych pojemnościach od PPRI Żegrze).

Zbiorniki na wodę powinny być bez wyjątki wyprodukowane z tworzyw, zapewniających bezpieczeństwo magazynowanej w nich wody, gwarantując wieloletnie działanie, a także muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością na występowanie uszkodzeń. Zbiorniki na wodę mogą służyć na przykład magazynowaniu zapasów wody ciepłej, ale też do jej uzupełniania, jeżeli pobór jest duży. Zbiorniki wody o charakterze zasilającym, są wykorzystywane jako miejsca gromadzenia wody, wykorzystywanej, gdy występują ubytki wody w centrali ciepła. Zbiorniki mogą również magazynować wodę pitną, sprawdzają się w sytuacji, kiedy występują jej za małe ilości w studniach bądź na ujęciach wodnych.