Co przynależy do zadań kierownika budowy

przez | 10 września 2022
Kierownik budowy dozoruje budowę domu a także będzie za nią odpowiedzialny. Powinien zorganizować i prowadzić budowę w ten sposób, ażeby była bezpieczna i zgodna z przepisami BHP.

Obowiązki kierownika budowy to poprowadzenie dokumentacji – rejestracja budowy i wykonywanie wpisów do dziennika a także wypełnianie napisanych tam dyrektyw. Kierownik budowy akceptuje również poszczególne fazy prac – skocz. Do tego, musi zagwarantować geodezyjne rozplanowanie domu, a również odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Powinien zadbać o matrycę informacyjną jak też ogłoszenie z wiadomymi dotyczącymi bezpieczeństwa a także ochrony zdrowia. W późniejszym etapie preparuje dokumentację powykonawczą budowli.
praca - panorama

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
kwiaty na balkonie

Autor: Jean-François Gornet
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy jest to jednostka, która oświadcza, iż nasz wywóz gruzu lublin został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną jak też regulacjami jak też nadaje się do zamieszkania. Z owego względu winien brać udział w odbiorach poszczególnych etapów prac oraz zapewnić anulowanie przypuszczalnych niedokładności, mankamentów. Inwestor nie jest w stanie samodzielnie zgłosić domu do odbioru, musi przyłączyć do niego deklarację kierownika budowy o skończeniu robót budowlanych – więcej wskazówek.

Kierownik budowy jest zobligowany oddać inwestorowi 2 oświadczenia: pierwsze opiniujące, iż budynek został zrealizowany zgodnie z projektem , warunkami pozwolenia na budowę a także regulacjami; drugie dotyczące uporządkowania a także doprowadzenia do poziomu „używalności” obszaru budowy, a również – innych lokalizacji wykorzystanych podczas budowy, przykładowo drogi, sąsiedniej działki etc.

Na stanowisku kierownika budowy, przez wzgląd na doniosłość obowiązków, inwestor winien zaangażować jednostkę dbałą jak też odpowiedzialną.