Do jakich celów służy osadnik gnilny?

przez | 26 października 2022
Właściwy dobór oczyszczalni nieczystości jest uwarunkowany m.in. od ilości użytkowników. Należy uznać, że ilość ścieków pojedynczego człowieka, zatem stałego mieszkańca domu, będzie wynosić ok.

150 litrów na 24h.
biuro

Autor: Maryland GovPics
Źródło: http://www.flickr.com
Proces wstępnego zbiornik na deszczówkę nieczystości odbywa się wtedy, kiedy zapewnione zostaną 3 dobowe tzw. przetrzymywania ścieków wewnątrz osadnika wstępnego, czyli osadnika gnilnego. Posiadając powyższe informacje, moglibyśmy obliczyć objętość tego typu wstępnego osadnika. Rekomenduje się wykorzystywanie osadników 2 lub 3 komorowych o większych zbiornikach. W przydomowych oczyszczalniach ścieków, które posiadają tego typu osadnik gnilny, istnieje o wiele lepsza separacja tłuszczy oraz frakcji stałych. Jeśli dany przedsiębiorca przewiduje powiększenie aktualnej ilości domowników, którzy stosują takiej oczyszczalni ścieków bądź wystąpiła konieczność zamontowania dodatkowego osadnika, to należy podczas pierwszego montażu pozostawić przestrzeń na ewentualny drugi zbiornik.
kowalstwo artystyczne
Są 3 zasady przy montowaniu osadników wstępnych w jednej oczyszczalni. Trzeba większy osadnik instalować jako pierwszy. Poza tym trzeba również montować jeden osadnik za kolejnym, a nie koło siebie. Nigdy nie wolno instalować więcej niż 2 osadniki wstępne. W przypadku budowy domowej oczyszczalni nieczystości dla domów innych niż dom mieszkalny, należy wykorzystywać terminu RLM, czyli Równoważnej Liczby Mieszkańców. RLM jest szczególnym przelicznikiem dowolnej liczby odmiennego rodzaju odbiorców na teoretyczną całą ilość mieszkańców stałych. Za takiego uznaje się mieszkańca stałego, który w określonym lokalu przebywa, je i śpi.

Istnieje też system drenów rozsączających umieszczonych pod powierzchnią ziemi. Obowiązkiem tego typu drenażu jest jak najbardziej równomierne wprowadzanie do mechanizmu początkowo już oczyszczonych ścieków wypływających z osadnika gnilnego.